Angry Birds

Angry Birds

Có cái chảo nào ngoài trả thù xanh lợn ai đã trộm những con Chim' trứng
Người dùng đánh giá
4.2  (1,080 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 5 giải thưởng
Sự sống còn của Angry Birds đang bị đe dọa. Có cái chảo nào ngoài trả thù xanh lợn ai đã trộm những con Chim' trứng. Dùng cái duy nhất tính hủy hoại đến mức năng lượng của người Angry Birds để xóa những heo được củng cố lâu đài.
Angry Birds tính năng tiếng của gameplay, thách đấu vật lý, dựa vào lâu đài phá, và rất nhiều của ngài định thả tù giá trị. Mỗi 210 mức cần phải có lý luận, kỹ năng, và bạo lực lượng để nghiền nát kẻ thù.
Thông tin được cập nhật vào: